Planvorming

In deze stap gaat het om de uitwerking van de verzamelde meetresultaten, bevindingen en maatregelen. Het resultaat is een volledig onderhoudsplan op maat. Hierin vindt u de maatregelen die volgens ons de beste zijn om het vastgoed – afhankelijk van de beoogde complexstrategie en ambitie – te kunnen laten voldoen aan de overeengekomen prestatie-eisen.

De meest optimale scenario’s

De specialisten van VGO-Support zoeken hierbij steeds naar de meest optimale scenario’s op basis van de inspecties. Op basis van hun ervaring en kennis bepalen zij snel en vakkundig de beste maatregelen voor de waargenomen gebreken. De uiteindelijke scenario’s worden opgesteld met de door u te hanteren eenheidsprijzen en eventueel marktconforme kosten kengetallen. Ook de bereikbaarheidskosten kunnen vooraf marktconform en uitvoerbaar door VGO-Support worden bepaald.

U bespaart veel tijd door VGO-Support de meest tijdrovende delen uit het planvormingsproces te laten uitvoeren. Wij leveren complete scenario’s aan, waarop u vervolgens in alle rust uw eigen definitieve scenario/onderhoudsplan kunt baseren. Zo tilt u uw planvorming naar een hoger kwaliteitsniveau!

Nieuwsgierig geworden?

Wij gaan graag in gesprek over de juiste oplossing voor uw organisatie. En maken dan direct uw besparingen in tijd en geld inzichtelijk!