Alexander Prakken, Caspar de Haan

VGO-Support heeft ons vorig jaar ondersteund bij het uitvoeren van de 0-metingen voor diverse opdrachtgevers. Dit is ons zeer goed bevallen. Daniel is een open, enthousiast en gedreven persoon. Met name het sparren met hem heb ik als heel prettig ervaren. Ik hoop VGO-Support dit jaar weer in te kunnen zetten bij inspecties en mogelijk bij de planvorming.