David van Houte, Coen Hagedoorn

VGO-Support is voor ons een partner in het inventariseren van hoeveelheden, inspecteren van bouwkundige elementen in de schil en het adviseren tijdens de planvorming voor prestatiegericht onderhoud. VGO-Support is in het bezit van een ruime expertise en weet wat een opdrachtgever verwacht waardoor de door hem opgestelde rapportages goed aansluiten bij de planvorming. Hiermee geven zij naar tevredenheid invulling aan ons capaciteits-vraagstuk tijden piek periodes.